Cuma , 15 Ocak 2021
SON YAZILAR

İman Nurunu Yok Eden Sözler

Muhterem Müslümanlar,

Hutbemizin mevzuu, Mü’minin Kalbindeki İman Nurunu Zayıflatacak Olan Ve Hatta Tamamen Söndürüp Yok Edecek Derecede Tehlike Arz Eden Söz, İnanç Ve Fiiller hakkındadır.

Cenab-ı Hakk’ın biz mü’min kullarına lutfettiği ni’metlerin en büyüğü şüphesiz iman ni’metidir. Ancak bir ni’meti elde tutup muhafaza etmek, en az ona sahip olmak kadar zordur. Bu sebeple her mü’min, sahip olduğu bu ni’metin kadr-ü kıymetini bilip, son nefesine kadar onu elde etmenin gayreti içerisinde olmalıdır.

Hutbemizin başında okuduğum Ayet-i Kerime’de Cenab-ı Hakk mealen:”Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba imanda sebat ediniz. Kim Allah’ı, Meleklerini, Kitablarını, Peygamberlerini ve Kıyamet gününü inkâr ederse, tam ma’nasıyla sapıtmıştır.” buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz(S.A.V.)’de bir Hadis-i Şeriflerinde mealen: “Kimin (hayatta söylediği) en son sözü La ilahe illAllah olursa Cennet’e gider.”buyurmaktadırlar. Burada Lailahe illAllah Kelime-i Tevhıd’i ile maksad imandır. Buradanda anlaşılacağı üzere bir mü’min için mühim olan hatime yani son nefesdir.

Muhterem Mü’minler,

Hal böyle olunca; imanın kıymetini bilen her mü’min i’tikadına, kalbinde- gönlünde bir meşale misali parlayan iman nuruna zarar verecek söz, inanç ve fiillerden a’zami derecede kaçınmak mecburiyyetindedir. İman nuru aynen hafif rüzgârdan müteessir olan bir mum gibi, hassasiyyet arzeden bir husus olması hasebiyle, yanlış konuşmalardan ve İslam Dininin esaslarına ters düşen davranışlardan hemen zarar görür.

Üzülerek müşahede etmekteyizki, zamanımızda birçok müslüman bilerek yada bilmeyerek, kalblerindeki iman nuruna zarar verecek söz ve davranışlarda bulunmaktadır. Şimdi bu hususu belli başlı birkaç misal ile izah etmeye çalışalım. Her şeyden evvel Allah-ü Teala’nın haram kıldığı şeyleri helal olarak kabul etmek İman nurunu söndüren ve insanı küfre götüren amellerin başında gelmektedir.

Kur’an-ı Kerim’in sarih ayetleri ile yasaklanmış bulunan ve aklın çirkin bulduğu bir şeyi işlemekte bir mahzur yokmuş gibi bir inanç taşımak Cenab-ı Hakk’ı yalanlamak ma’nasına gelir. Dini hükümleri eğlenceye almak ve islami vazifelerle alay etmek de insanı küfre iten sebeblerdendir. Çünki böyle bir şeye cüret etmek, Rabbimizin emrettiği ve güzel gördüğü şeyleri küçümsemek olacağından tehlikeli bir davranıştır.

Dini esasların bazısını kabul edip bazısını red etmek de iman nurunu söndüren sebeplerdendir. İnanmış bir şahıs hangi zaman ve mekânda olursa olsun, Kur’an-ı Kerimin ayetlerini keyfi bir te’vile kalkışmadan kabul etmek mecburiyetindedir. Mü’minleri inkar safhasına getiren sebeplerden biride Allah’ın rahmetinden ümid kesmek veya kendini Cenab-ı Hakk’ın azabından emin saymaktır. Halbuki kamil bir müsliman korku ile ümid arasında yaşayacak, günahlarına baktığı zaman zayıflayan ümidini Rabbimizin hudutsuz rahmeti ile takviye edecek, ısyana cüret ettiğinde azab-ı ilahi’yi düşünerek kendini firenleyecektir.

Muhterem Mü’minler!

İnsanın inançlarına zarar verecek sözlerden biride “Allah baba” tabiridir. Bu yakışıksız sıfatlama Yahudilerin “Üzeyr Allah’ın oğludur” demeleri ve Hıristiyanların “İsa Allah’ın oğludur” iddiasında bulunmaları ile ortaya çıkmış ve daha sonra cahillerin yaşadığı beldelerde yayılma isti’dadı göstermiştir. Yine istikbal biliciliği taslayıp, ileride cereyan edecek hadiseleri haber vereceğini iddia eden kimselerin söylediklerine itibar etmek ve ehemmiyyet vermek de iman nurunu zayıflatan sebepler arasındadır.

Yine bu babtan olmak üzere Ahiretten bahsedildiği zaman “oraya gidip gelmiş varmı?” diyerek halkı tereddüde düşürmek, bir şeyin haram olduğundan bahsedildiği zaman “o yasak- lanmış olsada ben onu yaparım” şeklinde ifade kullanmak, alacağını tahsil edemeyen bir kimsenin borçluya hitaben “Ahirette sendeki hakkımı muhakkak alırım” dediğinde; “sen beni o kalabalıkta nasıl bulacaksın?” diyerek alay etmek ve benzeri laflar konuşmak da imana zarar veren söz ve davranışlardır.

Hulasa olarak; her mü’min, yukarıda birkaç misal ile izaha çalıştığımız iman için tehlike arz eden hususlardan şiddetle ictinab ederek Ehl-i Sünnet Akıdesine riayet etmeli ve itikadına zarar verecek sözlerden dilini muhafazaya çalışmalıdır.

Linkback: http://www.kirmizigulfm.com/forum/hutbeler/iman-nurunu-yok-eden-sozler-t3043.0.html

Bu Yazıyı Paylaşır mısınız?

Hakkında ROTALI KAPTAN

Merhaba; 1996 Yılında Başlayan Bölgesel Radyoculuk Hayatımda Bir Çok Organizelere İmza Attım. Ayrıca Kirmizigulfm.com'un Kurucusuyum. Reel Hayatta Olduğu Gibi Sanal Ortamda da Milli ve Manevi Değerlerimizi Ön Plana Çıkaran Yayın Anlayışımızla Hizmet Etmekteyiz. Bilgi İşlem Mezunuyum. Web Tasarım, Domain ve Hosting Çalışmaları Ve Başta Abdurrahman Önül Olmak Üzere Bir Çok Sanatçı Kardeşimizle Konser Organizeleri Yapmaktayım. Ayrıca Smf ve Wordpress Tema ve Mod Geliştirici Çalışmalar Yapmaktayım...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Soru: