Perşembe , 13 Mayıs 2021
SON YAZILAR

Soru ve Cevaplar

Cevabını Bilmediğiniz veya Arayıpta Bulamadığınız islami sorularınıza bu bölümde cevap veriyoruz.

“Allah” Yerine “Tanrı” Demek Doğru Mu?

Bizim atalarımız Müslüman olmadan önce yaratıcı bir zata inanıyorlardı. Belki kendilerine göre değişik tanrıları da vardı. Ama onlar daha çok kendi lehçeleri ile “Tengriu” dedikleri zaman , zat-ı uluhiyeti kastediyorlardı. Bu kelime sonra biraz daha incelik kazandı ve “tanrı” şeklini aldı ki aslında mabut demektir ve Arapça daki “ilah”ın, Fransızca daki ”dieu” nun , Farsçadaki “hüda”nın karşılığı olan bir kelimedir. ... Devamını Oku »

Teheccüd namazı ne zaman ve nasıl kılınır; nasıl niyet edilir?

Soru: Teheccüd namazı ne zaman ve nasıl kılınır; nasıl niyet edilir? Teheccüt namazına, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüt namazını kılmaya” diye niyet edilir. Eğer gece teheccüt namazına kalkacak isek, vitir namazını geciktirip teheccüdün ardından gecenin son namazı olarak kılmamız daha faziletlidir. Vitir namazı gecenin son namazı olarak teşrî kılınmıştır. Gece kalkmak konusunda problem yaşayanlar için bu namaz gene yatmadan önceki ... Devamını Oku »

Başlık Parası Almak Ya Da Bunun Yerine Eşya Vermenin Hükmü Nedir?I

Bu, İslâm’da rüşvet sayılmış, bir anlamıyla “mukerrem” olan insanı mal gibi satmak olarak görülmüş ve haram olduğu söylenmiştir. Ancak bunun nikâhın gereği olan “mehir”le karıştırmamak gerekir. “Mehir” bir garanti ve değer belgesi olarak evlenecek kadına verilen ya da bu maksatla  velileri tarafından alınıp yine ona harcanan para ya da eşyadır. “Başlık” ise kadının Babası, ağabeyisi vs. tarafından alınıp kendine harcadığı para ... Devamını Oku »

Ölen kimse dünyayla irtibat kurabilir mi? Mezarına gelenleri görebilir mi?

Ölen kimse dünyayla irtibat kurabilir mi? Mezarına gelenleri görebilir mi? Berzah (kabir) hayatı hakkında bilgi verir misiniz? Bedenler genellikle çürüyüp toprak olduğu ve ruhlar baki kaldığı için “ruhlar alemi” de denilen ölümden sonraki hayat, gaybi konulardandır. Hayatta olan insan ile berzah alemine göçmüş olan kişi ayrı ayrı alemlerdedir. Berzah alemindekilerin de kendilerine göre bir hayatı vardır, lezzetleri, elemleri, ferah ve ... Devamını Oku »

Seferi olmanın şartları nelerdir?

Soru: Seferi olmanın şartları nelerdir? Seferi olduğumuz halde farz namazları aynen olduğu gibi kılabilir miyiz? Cevap:  Değerli kardeşimiz; Seferi olan bir kimse, bütün sünnet ve nafile namazları, iki ve üç rekatlı farzları ve vitir namazını aynen kılar. Şafi mezhebine göre zaman değil mesafe geçerlidir. Bu nedenle 90 km. lik bir yolculuğa çıkan kimse seferidir ve dört rekatlı farzları tam kılması daha iyi olmakla ... Devamını Oku »

Dar Kıyafetle Namaz Kılmanın Hükmü?

Müslüman kadının giyiminde esas mesele, tesettürü sağlamasıdır. Eli ve yüzü dışında bütün vücudunu örtmesi, açık kalmamasıdır. Giyilen bir elbisenin tesettüre uygun olması için de altını göstermeyecek şekilde kalın ve avret yerlerini örtecek kadar uzun olmalıdır. Bunun için altını gösterecek şekilde ince ve şeffaf olan bir elbise ile örtünme gerçekleşmiş olmaz. Bu meseleye esas teşkil eden hadis-i şeriflerin meali şöyledir: Hz. ... Devamını Oku »

Allah (c.c.) Neden Özürlü İnsan Yaratıyor ?

Allah Teala’nın bazı insanları özürlü yaratmasının hikmeti nedir? Bunların ahiretteki durumu nasıl olacaktır? Cenâb-ı Allah, bazen insanın ayağını alır; onun karşılığında ahirette pek çok şey verir. Ayağını almakla o kimseye aczini, zaafını, fakrını hissettirir. Kalbini kendisine çevirtip, o insanın duygularına inkişaf verirse, çok az bir şey almakla, pek çok şeyler vermiş olur. Demek ki zâhiren olmasa bile, hakikatte bu ona, ... Devamını Oku »

Mezheplere göre cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir?

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) zamanından günümüze kadar namaz üstün faziletinden dolayı cemâatle edâ edilmiş, bu maksat için inşa edilen camiler de, ifâ ettikleri daha bir çok fonksiyonlarıyla birlikte sosyal birer kurum haline gelmişlerdir. Cemâatle namaz, Hanefi mezhebine göre sünnet-i müekke’de; Şâfiî mezhebine göre, farz-ı kifâye -sünnet-i müekke’de-; Mâliki mezhebine göre, sünnet-i müekke’de-farz-ı kifâye: Hanbeli mezhebi ve Dâvud ez-Zahirî’ye göre ise; farz-ı ... Devamını Oku »

Mescitte, camide ayak uzatarak yatmak, uyumak caizmidir?

İslâm dininde caminin büyük bir yeri vardır. Zikir, fikir ve ibâdet yeri olduğu gibi Allah’ın münacatına mazhar olmak için ayrılmış mukaddes bir yerdir. Bu itibarla zaruret olmazsa camide yemek yemek ve yatmak uygun değildir. Ancak yabancıların camide yatmalarında beis yoktur. Bunun için eskiden olduğu gibi bugün de hacılar Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi’de istirahat edip yatarlar ve kimse de onlara ... Devamını Oku »

Allah’ını Seversen Demek ?

Allah rızası için, denilen her şeyi yapmak mı gerekir, bu konuda bir sınır yok mudur? Müslümanların bir özelliği de elinde imkan olduğu ölçüde mümin kardeşlerine yardım elini uzatmaktır. Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kim bir müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir.” (Buhari, Müslim) Bir müslüman kardeşinin sıkıntısını gideren kişi büyük bir sevaba kavuşur. Buna rağmen Allah rızası için yardım ... Devamını Oku »

Karşı Cins İle Konuşmak Caizmidir ?

Bir müslümanın başka Müslüman kardeşleriyle ister karşılıklı isterse sanal ortamda olsun konuşup dertleşmesi güzel bir şeydir. Ancak bu aynı cins olanlar içindir. Bir erkeğin bir kadınla konuşması ise bazı yönlerden dikkat etmeyi gerektirir. Örneğin aşk, sevgi, gıybet, yalan ve şehevi hisleri uyandıran şeylerden olursa bu kesinlikle doğru değildir. Bu konuda kişinin evli veya bekar olması fark etmez. Evli birinin günahı ... Devamını Oku »

Camilerde Dünyevi Konular Konuşmak Haram mıdır?

Câmi Âdâbı: Allah (c.c.): “Ey Âdem oğulları, her mescidde zînetlerinizi takının.” (el-Araf 7/31) buyurmaktadır. “Zînet”ten maksat edeptir. Câmilerin ilk yapılış gayesi Allah’a ibadettir. Bu bakımdan ibadet esnasında, cemaati rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşmak, soğan-sarımsak gibi kokusu çirkin görülen şeyler yenilerek câmiye gelmek, safları çiğneyerek ileriye geçmeye çalışmak vb. davranışlar hoş karşılanmamıştır. Hz. Peygamber (s.a.s) mescidlere girerken sağ ayağı ile girer ... Devamını Oku »