Perşembe , 13 Mayıs 2021
SON YAZILAR

Kurban nedir?

Kurban lügatta(1-Sözlükteki anlamda.) yaklaşmak; ıstılahta(2-İlmî manada (terim olarak) ise, Allah’a manen yaklaşmak maksadıyla kesilen hayvana verilen addır

Kurban ne vakit meşru kılınmıştır?  

Kurban, hicretin ikinci yılında Medine’de meşru kılınmıştır. Meşruiyeti, Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir.

Kurbanın meşruiyetinin hikmeti nedir? 

Kurbanın meşruiyetinin hikmeti, Yüce Allah’ın nimetlerine karşı şükretmek, hak yolunda fedakârlıkta bulunmak, maddi imkânları el vermeyen kimselerin belli zamanlarda da olsa et yemelerini sağlamak, bunun sonunda sevaba ermek ve bir takım belâlardan korunmak gibi birçok dinî, ahlakî ve içtimaî hedeflere ulaşmaktır. Kurban, aynı zamanda İslâm’daki sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzel örneklerinden biridir.

Kurban ibadetinin tarihi nereye dayanır?

Kurban ibadetinin tarihi Hz. İbrahim’e dayanır. Hz. İbrahim bir ara oğlu İsmail’i kurban ettiğini rüyasında görür ki, bu ilahî vahydir. Hz. İbrahim, durumu oğluna açıklar, oğlu İsmail de buna hazır olduğunu bildirir.

Bunun üzerine Hz. İbrahim oğlu İsmail’i kurban etmeye hazırlanırken Cenab-ı Hak onların bu samimiyet ve teslimiyetlerinden dolayı İsmail’e bedel olarak bir koç gönderir, Hz. İbrahim de İsmail’in yerine onu kurban eder.

Konu ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de meâlen şöyle buyurulur;

(Hz. İsmail) babası (İbrahim a.s.) ile beraber yürüyüp gezecek çağa gelince:

-Yavrucuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün ne dersin? dedi. (Hz. İsmail de):

-Babacığım, emr olunduğun şeyi yap, inşaallah beni sabredenlerden bulursun, dedi.

Her ikisi de teslim olup (babası oğlunu) şakağı üzerine yatırınca:

-Ey İbrahim! rüyayı doğruladın. Biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız.

Çünkü bu, gerçekten çok açık bir imtihandır, dedik. Biz, oğlunun yerine ona büyük bir kurbanlık fidye de verdik. Geride gelecekler arasında ona (iyi bir ün) bıraktık, “İbrahim’e selâm” dedik. Biz, muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o, bizim mü’min kullarımızdandır.(3 – Saffat, 102-111.)

Kurban kesmenin hükmü nedir?    

Kurban kesmek vaciptir.( Şafiîlere göre kurban kesmek müekked bir sünnettir.)

Kurbanın vacip olmasının delili nedir? Kurban kimlere vaciptir? 

“Rabbin için namaz kıl ve kurban kes”(6 Kevser, 2.) mealindeki âyet-i kerime ile   “Hali vakti yerinde olup kurban kesmeyen namazgahımıza yaklaşmasın” (7 es-Sünen, ibn Mâc’e, 2/1044.) anlamındaki hadis-i şerif, kurbanın vacip olmasının birer delilidir.

Kurban zengin ve mukim olan her Müslüman erkek ve kadına vaciptir. (8 Şafiîlere göre, kurban bayramı günlerinde kendisinin ve aile fertlerinin nafakasından arka kalan para veya mal ile kurban satın alma imkanına sahip olan kimsenin kurban kesmesi sünnettir. Kurbanın sünnet olması için nisap şartı aranmadığı gibi, mukim olma şartı da aranmaz (Muğni, 4/283).)

Kurbanın vacip olması için akıl ve buluğ şart mıdır?

Kurbanın vacip olması için İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yusuf’a göre akıl ve bulûğ şart değildir. Bundan dolayı zengin olan bir çocuğun veya bir akıl hastasının malından babasının veya velisinin kurban kesmesi gerekir. Bu kurbanın etinden yalnız çocuk veya akıl hastanın kendisi yiyebilir. Etin geri kalan kısmı da, elbise vs. gibi bilfiil yararlanabilecekleri bir şeyle değiştirilebilir.

Fakat imam Muhammed  ‘e göre kurbanın vacip olabilmesi için akıl ve buluğ şarttır. Fetva da buna göredir.

Bu yüzden çocuğun veya delinin malından kurban kesilmesi gerekmez. (15 Bedai, 5/64; Büyük İslâm ilmihali s. 410. Şafiîlere göre de kurbanın sünnet olması için akıl ve buluğ şarttır (iane 2/331).)

Hangi hayvanlar kurban edilebilir? 

Hayvanlardan yalnız koyun, keçi, deve ve sığır kurban edilebilir. Mandalar da sığır cinsindendir.

Horoz, tavuk, hindi ve kaz gibi evcil hayvanlar ile etleri yenen yabanî hayvanlar kurban niyetiyle kesilemez. (16 Bedai, 5/69; Reddu’l-Muhtar, 6/313.)

Kurban edilecek hayvanların kaç yaşında olmaları gerekir?

Koyun ile keçinin birer (17 Şafiîlere göre keçinin iki yaşını bitirmiş olması şarttır  (iane, 2/331).), devenin beş, sığırın da iki yaşını bitirmiş olmaları gerekir. Ancak koyun altı ayı tamamladığında bir yaşını doldurmuş gibi, gösterişli durumda ise, o da kurban edilebilir(18 Şafiîlere göre altı yedi aylık olan bir koyun ancak süt dişini düşürdüğü taktirde kurban edilebilir. (Cemel, 5/252).). Koyunun dışında diğerleri ne kadar gösterişli olursa olsunlar belirtilen yaşlarını tamamlamadıkça kurban edilmeleri caiz olmaz. (19 Mecmau’l-Enhur, 2/519; Kuhustanî, 2/200.)

Linkback: http://www.kirmizigulfm.com/forum/ilmihal/kurban-nedir-t756.0.html

Bu Yazıyı Paylaşır mısınız?

Hakkında ROTALI KAPTAN

Merhaba; 1996 Yılında Başlayan Bölgesel Radyoculuk Hayatımda Bir Çok Organizelere İmza Attım. Ayrıca Kirmizigulfm.com'un Kurucusuyum. Reel Hayatta Olduğu Gibi Sanal Ortamda da Milli ve Manevi Değerlerimizi Ön Plana Çıkaran Yayın Anlayışımızla Hizmet Etmekteyiz. Bilgi İşlem Mezunuyum. Web Tasarım, Domain ve Hosting Çalışmaları Ve Başta Abdurrahman Önül Olmak Üzere Bir Çok Sanatçı Kardeşimizle Konser Organizeleri Yapmaktayım. Ayrıca Smf ve Wordpress Tema ve Mod Geliştirici Çalışmalar Yapmaktayım...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Soru: