Perşembe , 13 Mayıs 2021
SON YAZILAR

Kıssa ve Menkıbe

Hz Adem ve Hz Havva

Allahü Teâlâ, kendi varlığını bilsin, ibâdette bulunsun ve yer yüzünü de imâr etsin diye insan varlığını yaratmayı mürad ettiği zaman, Meleklerine: — «Ben yer yüzünde muhakkak bir halife yapacağım, bir halife tâyin edeceğim ki kendi irademden kudret ve sıfatımdan ona bazı selâhiyetler vereceğim ki, o bana vekâleten mahlûkatım üzerinde bir takım tasarruflara sahip olacak, benim nâmıma hükümler icra edecek, benim ... Devamını Oku »

Tevbe kökü ile istiğfar yaprağı

Bayezid-i Bestamî hazretleri. Büyük velilerden. Bir gün tımarhanenin önünden geçiyor. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla birşeyler dövdüğünü görüyor: –Ne yapıyorsun? Hizmetçi: –Burası tımarhanedir. Delilere ilâç yapıyorum. –Benim hastalığıma da bir ilâç tavsiye eder misin? –Hastalığını söyle. –Benim hastalığım günah hastalığı… Çok günah işliyorum.. –Ben günah hastalığından anlamam… Ben delilere ilâç hazırlıyorum.. Parmaklığının arasından konuşulanları duyan bir deli,(!) Bayezid-i Bestamî hazretlerine: –Gel dede, ... Devamını Oku »

Hırsız Ali

Eski zamanlar da Hırsız Ali lakaplı bir kişi yaşarmış. Astığım astık, kestiğim kestik biriymiş. Karnı acıktığı zaman girermiş bir bahçeye horoz, tavuk yakalar, keser ve yermiş. Hayvanımı neden kestin, diyenlere de, karnım acıktı kestim yedim, dermiş. Babayiğit bir delikanlıymış ve bu nedenle kimse tartışmaya giremezmiş. Günlerden bir gün hırsız ali kırda dolaşırken, güzel mi ? güzel bir kız görmüş ve ... Devamını Oku »

Ayakkabı Tamircisi

Tabiînden alim, fazıl, muhaddis ve sûfî Abdullah bin Mübarek, haccı ifa ettikten sonra Mekke’de Harem’de ya kaza halinde iken semadan iki melek gelir. Biri diğerine: “Bu sene 600 bin kişi haccetti. Hepsinin haccı, Şam’da Ali bin Muvaffak ismindeki bir ayakkabı tamircisinin yaptığı amelin hürmetine makbul oldu. Bu kişi hacca gitmeğe niyet etti, lakin gidemedi. Onun yaptığı bir amel hürmetine bu kadar ... Devamını Oku »

Kabe’de dua eden genç

Gencin birisi Kabe’de hep, – “Ey doğruların yardımcısı olan Allah’ım, Ey haramdan sakınanların yardımcısı olan Allah’ım, sana hamdü sena ederim,” diye dua eder. Bu durum herkesin dikkatini çeker. Birisi: – “Neden hep aynı duayı yapıyorsun, başka birşey bilmiyor musun?,” der. O  da anlatır: Yedi sekiz sene önce yine Kabe’de iken içi altın dolu bir torba buldum. Tam bin altın vardı. ... Devamını Oku »

Degisen Sizin Kalbiniz

Bir padişah, bir iki vezirini ve diğer erkandan birkaçını yanına alarak payitahta (başkente) yakın yerleşim merkezlerinde bir gezintiye çıkmıştı Payitahttan ayrılıp bir kaç saatlik bir yol katettikten sonra yolları üzerindeki bir nar bahçesinin kıyısında dinlenme molası verdiler Olgunlaşmış, tam kıvamını bulmuş olan narlar insanın iştahını kabartıyordu Padişah bahçe içinde çalışmakta olan yaşlı bir adamı yanına çağırdı sordu: – Bu güzel ... Devamını Oku »

Eşşek olamayan var

Bir gün, bir çiftçinin eşeği kuyuya düşer.   Adam ne yapacağını düşünürken, hayvan saatlerce anırır.   En sonunda çiftçi, hayvanın yaşlı olduğunu ve kuyunun da zaten kapanması gerektiğini düşünür ve eşeği çıkartmaya değmeyeceğine karar verir.   Bütün komşularını yardıma cağırır.   Her biri birer kürek alarak kuyuya toprak atmaya başlarlar. Eşek ne olduğunu fark edince, önce daha beter bağırmaya başlar. ... Devamını Oku »

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizin Annesinin Son Sözleri

Annelerin en şereflisi, Kâinatın Efendisi Hazreti Resulü Ekrem (s.a.v.)’in mübarek validesi, bütün müslümanların annesi Hazreti Amine validemiz, Muhammed’ül – Emîn (a.s.) Efendimiz henüz altı yaşında iken vefat etmişlerdir. O bahtiyar anne, Peygamberimizin babası Abdullah’la izdivaç şerefine nail olup, Server-i Kâinat, Anne rahmine düştükten sonra babasını, dünyaya gelip altı sene yaşadıktan sonra da annesini kaybetmiştir. Evladının anne ve babadan yetim kalacağını ... Devamını Oku »

Kalbin Kırılacağına Taş Kırılsın

Sultan Mahmud-u Gaznevi hazretleri bir savaş sonunda çok kıymetli bir elmas yakut taşı ganimet olarak ele geçirir. Sonra taşı eline alarak baş vezirine, (Al bu taşı kır, paramparça et) der. Baş vezir der ki:   – Aman efendim bu çok kıymetli ben bunu kıramam.    Sonra yanındaki diğer vezire aynı şeyi söyler. O da der ki:   – Bu çok kıymetlidir, ... Devamını Oku »

Bir kapı açık kalsın

Eski zamanlarda bir zat, seyahati sırasında çok ilginç bir olaya şahid olur.. Çölde, eşkiyaların bir kervana saldırdıklarını, ne var ne yoksa zorbaca gasbettiklerini korkuyla seyreder uzaktan..   Biraz sonra bakar ki, soygun yapan eşkiyaların reisi bir kenarda abdest alıp, namaza duruyor. Adam hayretlerdedir..Dayanamaz, namazdan sonra yanına varır ve sorar ona;   Merak ve hayretler içindeyim der. Yaptıgın iş zalimce ve haram..Günahlar içindesin..Sonra da ... Devamını Oku »

Hiçbir iyiliği küçümseme!

Hiçbir iyiliği küçümseme!   Ne, aç bir hayvanı doyurmak küçük bir şeydir, ne de bir kardeşinle karşılaştığında ona gülümsemen basit ve değersizdir.   “Kim zerre kadar hayır yaparsa onun karşılığını görür, kim de zerre kadar kötülük yaparsa onun karşılığını görür” (Zilzâl, 7–8   Hz. Peygamber buyurmuştur: “Cennet kapısını açacakların ilki benim. Fakat beni geçmeye çalışan bir kadın göreceğim ve ona: “Sana ... Devamını Oku »

ALLAH Korkusu Ve Af Dilemek

Ebû Zerr Hazretleri anlatıyor:   Bir gün Bilâl-i Habeşî ile sohbet ederken, bir mesele hakkında anlaşamayarak işi münakaşaya dökdük. Bilâl Hazretlerine:   — Sen bundan ne anlarsın siyah kadının oğlu, diyerek hakaret ettim.   Hazreti Bilâl bunu Efendimiz Hazretlerine söylemiş, Resûlüllah beni huzuruna çağırdı. Hemen Efendimizin huzuruna koştum. Peygamberimiz bana:   — Sen rengi siyah diye Bilâl’ı küçük görmüş ona ... Devamını Oku »

Tatlı Bir Dilin de mi Yok?

Cenâb-ı Hak buyuruyor: “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şâyet  Sen   kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp    giderlerdi…” (Âl-i İmrân, 159) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kıyâmet günü Allâh Teâlâ şöyle buyurur: Celâlim hakkı için, bana  itaat   maksadıyla birbirlerini sevenler nerede? Hiçbir gölgenin  bulunmadığı   bugün, onları gölgemde gölgelendireceğim, onları muhâfaza  edeceğim.” (Müslim, Birr, 37) Şeyh Sâdî, ... Devamını Oku »