Perşembe , 13 Mayıs 2021
SON YAZILAR

İslam İlmihali

islam ilmihali konularini paylaştığımız sayfamız.

Gusül hakkında Hadis-i Şerifler

3706 – Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki: “Erkek, kadının dört uzvu arasına çöker ve kadına mübaşeret ederse gusül vacib olur.” Bir rivayette de şu ziyade var: “. . . İnzal olmasa bile. ” Ebu Dâvud’un rivayetinde dört uzvu kelimesinden sonra “. . .hitana (sünnet mahalli) hitanı kavuşturursa, gusül vacib olur” denmiştir. 3707 – İmam Mâlik’in ... Devamını Oku »

Kurban

“Habibim,biz sana hakikaten kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ,kurban kes.” Sure-i kevser 1-2 “Kurbanların faziletçe en üstünü,değerce en pahalı olanı ve vucutça en semiz olanıdır.” Feyzül kadir c.2,s.427   KURBAN HAKKINDA KISA MALÜMATLAR Kurban Allah(cc)ye yaklaşmak  onun rızasını kazanmak ve onun yolunda malın feda edilebileceğini göstermek maksadı ile kurban bayramı günlerinde kesilen belirli hayvanın adıdır. Hz. Allah’dan ... Devamını Oku »

Kurban nedir?

Kurban lügatta(1-Sözlükteki anlamda.) yaklaşmak; ıstılahta(2-İlmî manada (terim olarak) ise, Allah’a manen yaklaşmak maksadıyla kesilen hayvana verilen addır Kurban ne vakit meşru kılınmıştır?   Kurban, hicretin ikinci yılında Medine’de meşru kılınmıştır. Meşruiyeti, Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Kurbanın meşruiyetinin hikmeti nedir?  Kurbanın meşruiyetinin hikmeti, Yüce Allah’ın nimetlerine karşı şükretmek, hak yolunda fedakârlıkta bulunmak, maddi imkânları el vermeyen kimselerin belli zamanlarda da ... Devamını Oku »

Tadil-i Erkân

Kimi zaman işlerimizi, alışkanlık haline getirdiğimizden olacak ki, alelade yaparız. Ve bunların içine ibadetlerimizi de dahil ettiğimiz olur. Ancak şunu unutmamak gerekir ki,  ibadetler, bizlerin Allah’a kulluğumuzu gösteren en önemli fiillerdir. O’na yaklaşmak için vesilelerdir. Bu itibarla ibadetleri, alışageldiğimiz adetler gibi değil ayrı bir ihtimam ile yapmamız gerekir. Özellikle namazı mümkün olduğu kadar itidal üzere kılmalı, acele etmekten sakınmalıyız. Çünkü ... Devamını Oku »

Namazdaki Kıraat Hatalarımız

İmandan sonra Allah Teala’ya karşı en önemli vazifemiz namazdır. Namaz, sayısız lütuflarından dolayı Allah Teala’ya şükran ve tazimlerimizi sunmak, kusurlarımızı affettirmek için kalbimiz, dilimiz ve bedenimizle birlikte yaptığımız bir ibadettir. Rasulullah’ın (s.a.v) ifadesiyle dinin direği olan namaz, sıkıntılı zamanlarda sığınak, sevinçli zamanlarda şükür makamıdır. Namaz bu denli önemli bir konumda olduğundan fıkıh kitaplarında namaz konusunun üzerinde çok fazla durulmuş ve ... Devamını Oku »

Secde-i Sehiv

Secde, alnı yere koyma; aşırı saygı gösterme; sehiv, dalma, gaflet etme, bilmeyerek terk etme demektir. Sehiv secdesi ise, yanılmak suretiyle namazın rükünlerinden birisini geciktirme veya bir vacibi terk ya da geciktirme halinde, namazın sonunda yapılması gereken iki secde demektir. Bir rüknün tehiri veya bir vacibin terk yahut tehiri halinde son oturuşta yalnız Tahiyyat okunduktan sonra iki tarafa selâm verilir, daha sonra “Allahu ekber” denilerek ... Devamını Oku »

İtikaf kaç kısma ayrılır ?

İtikaf, lügatta bir yerde durmak, ıstılahta ise bir mescitte veya mescit hükmünde olan bir yerde ibadet maksadıyla bir süre durmak demektir.   İtikaf kaç kısma ayrılır?    İtikaf, vacip, sünnet ve müstehap olmak üzere üç kısma ayrılır:   1 -Vacip olan İtikaf: Adak suretiyle yapılan itikaftır.   2 -Sünnet olan İtikaf: Ramazan ayının son on gününde yapılan itikaftır ki, bir yerde yerine getirildiği zaman diğer ... Devamını Oku »

Muhteşem bir hazine: Hacet Namazı

Farkında olmadığımız muhteşem bir hazine: Hacet Namazı Sizi mutsuz eden büyük bir derdiniz mi var? Ulaşmak istediğiniz muhteşem bir idealin peşine mi düştünüz? Huzursuzluk, ailenizin ayrılmaz bir parçası mı oldu? Birisi kalbinizi mi kırdı? Önemli bir sınava mı gireceksiniz? Günü gelmiş bir borcunuzu hâlâ ödeyemediniz mi? İşsiz misiniz? İşten mi atıldınız? İşinizde bir türlü arzuladığınız başarıyı yakalayamadınız mı? İyi bir evlilik ... Devamını Oku »

İstihaze haline ait meseleler

 Bir kadından üç günden az ve on günden fazla gelen kan, hayız kanı değildir. Buna istihaze kanı denir. Gebelik halinde olan bir kadından gelen kan da hayız kanı değildir; o da istihazedir. (İmam Malik ile İmam Şafiî’ye göre, gebe olan kadınlar da adet görebilirler. Doğumdan önce gelen kan hayız sayılır. Bununla beraber Şafiî’lere göre, çocuk tamamen doğduktan sonra gelen kan ... Devamını Oku »

Özrün Hükmü

99- Özürlü olan kimse, her namaz vakti abdest alır. O vakit içinde aldığı abdestle abdesti bozacak bir başka şey olmadıkça dilediği kadar farz ve nafile namaz kılabilir. Kazaya kalmış namazları kılabilir. Vitir namazı ile bayram ve cenaze namazlarını da kılabilir. Ancak illet devam etmelidir.   Misal: Özürlü bir kimse, sabah namazı için tam vaktinde abdest alsa, bu abdest, sabah namazı ... Devamını Oku »

Özürlü Kimselere Ait Bazı Meseleler

97- Abdesti bozup da devam eden illete Özür denir. Çoğulu A’zar gelir. Erkek olan özür sahibine “Ma’zur” kadına da “Ma’zure” denir.   Örnek:   Zaman zaman kısa fasılalarla burun kanaması, herhangi bir organdan kan çıkıp devamlı akması, bir ağrıdan dolayı gözün irinle sulanması, meme ve kulak gibi organlardan irin ve benzeri bir suyun akıp durması, mesaneden gayri ihtiyarı idrar çıkıp ... Devamını Oku »

Hayız ve Nifas Hallerine Ait Hükümler

122- Adet gören veya lohusa olan Müslüman kadınlara ait bazı özel hükümler vardır. Şöyle ki: Bu haller içinde bulunan bir kadın namaz kılamaz, şükür secdesi bile yapamaz. Oruç tutamaz. Kur’an-ı Kerim’den bir âyet dahi okuyamaz; ancak dua âyetlerini dua niyeti ile okuyabilir. Kur’an-ı kerime veya Kur’an ayetlerinin yazılı bulunduğu levhalara ve paralara, tam ayet olmasa bile, dokunamaz; tutamaz. Sahih kabul ... Devamını Oku »