Perşembe , 13 Mayıs 2021
SON YAZILAR

İman ve İnsan

iman ve insan konulu paylaşımlarımız bu sayfamızdadır

Mekke’nin Fethi

(Hicret’in 8. senesi Ramazan ayı, Cuma / Milâdî 630 Ocak) Mekke: Yeryüzünde tevhidin timsâli ilk mâbed olan Kâbe’nin bulunduğu şe­hir… O Kâbe ki “Çok mübarek ve âlemlere hidayet olan Beyt’tir.”[1]Mübare­kiyeti ve hidayete vesile oluşu Tevhid-i İlâhî’nin mücessem bir delili olmasın­dan ileri gelmektedir. İlk bânisi, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem (a.s.), onu bu gaye için inşa et­mişti. Zamanla bina ... Devamını Oku »

Günah ateşiyle sevaplarınızı yakmayın

Resûlullah (s.a.a.) buyurdu ki: “Cennetteki ağaçlarınızı günah ateşiyle yakmaktan sakının. Zira Allah-u Teâlâ, “Ey iman edenler! Allah ve Resûlüne itaat edin ve amellerinizi geçersiz kılmayın” buyuruyor Bir gün Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdular: “Kim Subhanallah derse, Allah Teâlâ bu zikre karşılık kıyamet günü ona cennette bir ağaç diker. Yine kim Lailaheillallah derse, Allah Teâlâ bu zikir karşılığında cennette ona bir ağaç diker. ... Devamını Oku »

Hz.Ali (r.a.) efendimizden vasiyet

Gözümün nuru oğlum , Hasan’ım! Sen benim hayırlı vekilim ve şerefli mümessilimsin. Şu vasiyetimi can kulağıyla dinle ve ona göre amel eyle! Bu sana pederinden hayırlı bir nasihattır. Dünya bazen seni arar gibi açık iltifat gösterir. Onun bu nümâyişkâr görünüşüne aldanma! Bazen de senden kaçar gibi yüz çevirir. Ona da ehemmiyet verme! Zira dünya bin erden arda kalan avrat gibidir; ... Devamını Oku »

Muhabbet dergahında umre anılarım

Günlerden yine güzel bir gündü. İçimiz heyecandan kıpır kıpır gözümüz yollarda zamanımızın dolmasını bekliyoruz. Ekibimizin içerisinde Tiyatrocu Meddah Mehmet Beyazıt, Ali Rıza Uygur hocamız gibi ağabeylerimiz var. İlk ve ikinci umrelerde sonra 3. umre 50 kişilik bir kafileyle Ali Saylan hocamızla beraber mayıs ayı umresine gitmiştik. Vakit dar olduğu için ekibimizle umreye iyice kilitlenmiştik.       Yer Mekke; umrelerimizi yapmış artık ... Devamını Oku »

Mecburi Olan Köle Azadı : Zıhar Kefareti

İslamiyetin köle azad etme emrini verdiği zıhar kefareti  üzerinde biraz duralım.Mesela bir koca karısına “Sen bana annemin sırtı gibisin” derse o kadın kendisine haram olur.Boş olmamakla beraber zıhar kefareti vermesi lazımdır.Keza “sen bana annemin karnı veya uyluğu veya ferci gibisin”dese yine kefareti zıhar vermek zorundadır.Bu zıhar ancak karısına geçerlidir,cariyesine yaptığı zıhar geçersizdir.Kefaret vermeden o kadına yaklaşamaz,elleyemez ve öpemez.Eğer kefaret vermeden ... Devamını Oku »

İslam’da Kölelik Müessesesi

 İslam Hukuku’nun temelleri ikiye ayrılır;           1)ilk defa İslamiyet’in vaz’ı ettiği hükümlerdir. Zekat ve miras  gibi.           2)İslamiyet’in ilk defa ortaya çıkarmadığı fakat daha önce var olan hükümleri tadil yoluna gittiği şeylerdir. Mesela İslamiyet’ten önce on kadınla bile yaşanılıyordu. Sekiz hanımlı Haris Bin Kays hazretleri dört hanımını boşamak zorunda kalmıştı. Bazılarının iddia ettiği gibi İslamiyet evlilik müessesini tek ... Devamını Oku »

“Allah” Yerine “Tanrı” Demek Doğru Mu?

Bizim atalarımız Müslüman olmadan önce yaratıcı bir zata inanıyorlardı. Belki kendilerine göre değişik tanrıları da vardı. Ama onlar daha çok kendi lehçeleri ile “Tengriu” dedikleri zaman , zat-ı uluhiyeti kastediyorlardı. Bu kelime sonra biraz daha incelik kazandı ve “tanrı” şeklini aldı ki aslında mabut demektir ve Arapça daki “ilah”ın, Fransızca daki ”dieu” nun , Farsçadaki “hüda”nın karşılığı olan bir kelimedir. ... Devamını Oku »

Aşk ve Işık

Bir gece gözümü bir damla uyku tutmadı. Pervane’nin Mum’la konuşmasını dinledim. Şöyle diyordu Pervane, ateşten sevgilisine; ” Aşık olan benim, yanmak bana yakışır. Ağlayıp sızlayan ben olmalıyım. Peki sen niçin ağlıyorsun?” Mum, “Benim zavallı sevgilim,” dedi Pervane‘ye,”niye ağlamayayım ki, ‘tatlı bal’ımdan ayırdılar beni. Balmumu iken mum eylediler beni. Haksızlıkla elimden alınınca Şirinim, Ferhat gibi ağlayıp sızlanmak da bana yakışır olmuştur.” ... Devamını Oku »

Ey insan

Öyle bir hal almışız ki ağlanacak halimize gülüyor, ümmetlik şuurunu kaybetmiş, kulluk şuurundan yoksun bir hayat yaşıyoruz. Garip kalmışız, baykuş gibi tünemişiz damlarda ruhumuz boyun bükmüş ağlıyor. Gördüklerimizden, yaşadıklarımızdan ibret almıyoruz. Asilikte ısrar ediyoruz sanki cehennemde yanmak için ilk sırayı kapmak için mücadele ediyoruz. Ölümü unutmuşuz hatırlamak dahi istemiyoruz. Sonsuz bir hayat yaşayacakmış gibi günümüzü gün ediyor, nefsimizin arzu ve ... Devamını Oku »

Teknoloji Çağı ve Sanal Müslümanlar

esselamu aleykum değerli dostlar, Bir önceki yazımda Teknoloji çağı ve bölgesel radyolardan bahsetmiştim. Konun devamı olarak ta Teknoloji çağı ve sanal müslümanlar diyerek devam edeceğim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki müslümanın reeli yada sanalı olmaz, müslüman zaman,mekan ne olursa olsun Ölçüsü Kuran ve Sünnet (Ehlibeyt) olan ve bulunduğu zaman ve mekanda ölçülere göre yaşayan, konuşan ve örnek olan kişidir. Yaklaşık ... Devamını Oku »

Ayetlerle Cennet 6

Bu, bir zikirdir. Şüphesiz muttakiler için, elbette varılacak güzel bir yer vardır. Adn Cennetleri; kapılar onlara açılmıştır. İçinde yaslanıp-dayanmışlardır; orada birçok meyve ve şarap istemektedirler. Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş yaşıt kadınlar vardır. İşte hesap günü size va’dedilen budur. Şüphesiz bu, Bizim rızkımızdır, bitip tükenmesi de yok. (Sad Suresi, 49-54) Ancak Rablerinden korkup-sakınanlar ise; onlara yüksek köşkler vardır, onların üstünde ... Devamını Oku »

Ayetlerle Cennet 5

İşte (yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine) varis olacak onlardır. Ki onlar Firdevs (Cennetlerin)e de varis olacaklardır; içinde de ebedi olarak kalacaklardır. (Müminun Suresi, 10-11) Dilediği takdirde, sana bundan daha hayırlısı olarak altından ırmaklar akan cennetler veren ve senin için köşkler kılan (Allah) ne Yücedir. (Furkan Suresi, 10) De ki: “Bu mu daha hayırlı, yoksa takva sahiplerine va’dedilen ebedi cennet mi? Ki onlar ... Devamını Oku »

Ayetlerle Cennet 4

Mutlu olanlar da, artık onlar cennettedirler. Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe, orada süresiz kalacaklardır. (Bu) kesintisi olmayan bir ihsandır. (Hud Suresi, 108) Onlar, Adn Cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve soylarından ‘salih davranışlarda’ bulunanlar da (Adn Cennetlerine girer). Melekler onlara her bir kapıdan girip (şöyle derler:) “Sabrettiğinize karşılık selam size. (Dünya) Yurdun(un) sonu ne güzel.” (Rad Suresi, 23-24) Takva sahiplerine ... Devamını Oku »