Perşembe , 13 Mayıs 2021
SON YAZILAR

Hz.Ali (r.a.) efendimizden vasiyet

Gözümün nuru oğlum , Hasan’ım! Sen benim hayırlı vekilim ve şerefli mümessilimsin. Şu vasiyetimi can kulağıyla dinle ve ona göre amel eyle! Bu sana pederinden hayırlı bir nasihattır.

Dünya bazen seni arar gibi açık iltifat gösterir. Onun bu nümâyişkâr görünüşüne aldanma! Bazen de senden kaçar gibi yüz çevirir. Ona da ehemmiyet verme! Zira dünya bin erden arda kalan avrat gibidir; kimseye yâr olmaz. Misâli aceleci ve korkak bir adamın ayrılması gibi şüpheli ve şikayetlidir.

zülfikar

Hayrı az , dirliği kısa , alaka ve karşılaması mahdût, arka çevirmesi ise felaket ve fecaattir. Nimetleri geçici , günah ve vebâli kalıcıdır.

Öyle ise ömür bitmeden , kudret elden gitmeden , can sağ iken , ahiret perdesi açılmadan , müsâit zamanı fırsat, eldeki imkanı ganimet bil de ahiretin için hayırlı ameller hazırla . Kişi dünyada ahireti için ne hazırlarsa şüphesiz orda da onu bulur. Dünya  ahiretin ziraat mahallidir; ne ekilirse o biçilir.

Vefasız dünyanın hilesi çok ve bir hal üzere kaldığı yoktur. Bir tarafı düzeltir ıslah ederse diğer tarafı bozar ifsâd eder. Birini sevindirirse diğerini kalbinden yaralar.

Öteden beri meşrebi , gidişi budur. Dünyaya aldanıp bağlanmak sonra pişmanlık duymaya sebeb olur. Bu fenâ âleminde dâimi kalmak yoktur. Öyle ise ona bel bağlamak aldanmaktır.

Oğlum ! insanların hatırına riâyet et; hâl ve sözünden kimse incinmesin.  Dünya işi için çekişip uğraşmaktan sakın .İhtiyaç olmadıkça bir şeyin arkasına düşme. Yumuşak huylu , kolaylık ve yakınlık gösteren hallerden hâli olma!..

Oğlum ! sen zamanın eşsiz hikmetlisi , büyük efendisisin. Kıymet ve vakarını güzel muhafaza et. Ömrünü eğlencede geçirme ve malını da günaha sarf etme ki   , dünyadan amelsiz çıkıp huzûr-u izzete eli boş varmış olmayasın!

Güzel sözünü güzel ameller ile birleştir ki , güzel meziyetleri , lutûf ve ihsân mey7velerinbi zâtında toplamış olasın. Bir de yapamayacağın işten dem vurma! Laftan ziyade iş görmelisin!

Şurasını gözden uzak tutma: Her fenalığın başı , zenginliğe muhabbet  , hırs ve tamâdır. Bu iki kötü huy salim olan kalbine yol bulmasın!

Allahü Teâlâ’ dan kork ki tevâzû ehli olasın; dünya gönlünden silinip uzak bulunsun ki, fazilet bulup felaha eresin.

Oğlum ! iyi düşün , ihtiyatlı bulun. Nefsâni arzular , dünyanın görünüşü seni aldatmasın. Her şey fani ve yok olucudur, er geç biter , tükenir. Adem oğlunda ise yalnız kazanmış olduğu güzellikler ve günahı kalır.

Dünyâ kâbuslu bir rûyâ gibidir. Kendine sarılanı rûhi azapla bezdirir ve huzursuz eder. Zahiri bal gibi tatlı görünür  fakat içi zehir doludur. Zevk ve safâsı varsa da gam ve kederle yoğrulmuştur.

Hâsılı dünyâ sonunda nimetleri yok eden , mihnetleri toplayan , aldatıcı gaddar adam misalidir: verir fakat  verdiğini geri alır. Alâka gösterir fakat içinde bin türlü hîle gizlidir. Görünen süslerine aldanan , harap ve helâk olur.

Oğlum sen başkalarına benzemeyesin. Sen Hânedân-ı Nübüvvet , kalb meyvesi , ümmetin göz nûru ve seyyitlikte baş tacı olduğun gibi, güzel hal ve huyla da mümtaz olmalısın. Bunun için hükmü ile âmil olduğun takdirde yüksek kıymetini bir kat  daha yükseltecek olan bu vasiyetim hafızanda mahfûz bulunsun.”

Bu Yazıyı Paylaşır mısınız?

Hakkında ROTALI KAPTAN

Merhaba; 1996 Yılında Başlayan Bölgesel Radyoculuk Hayatımda Bir Çok Organizelere İmza Attım. Ayrıca Kirmizigulfm.com'un Kurucusuyum. Reel Hayatta Olduğu Gibi Sanal Ortamda da Milli ve Manevi Değerlerimizi Ön Plana Çıkaran Yayın Anlayışımızla Hizmet Etmekteyiz. Bilgi İşlem Mezunuyum. Web Tasarım, Domain ve Hosting Çalışmaları Ve Başta Abdurrahman Önül Olmak Üzere Bir Çok Sanatçı Kardeşimizle Konser Organizeleri Yapmaktayım. Ayrıca Smf ve Wordpress Tema ve Mod Geliştirici Çalışmalar Yapmaktayım...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Soru: