Perşembe , 13 Mayıs 2021
SON YAZILAR

Hakkımızda

Malümunuz bütün bu alem insan için yaratılmış, insanda Allah için yaratılmıştır. Mahlukatı mükerrenatı Rabbimiz insanlığın emrine musahhar kılmıştır. Bu alemde kainatta her ne var zerresinden kürresine kadar insanın emrine verilmiştir. Yeterki insan gayret etsin çalışsın çabalasın bütün bu nimetlere nail olsun. Ama insan bütün bu mahlukata tasarruf edebilecek yetkiye ve de güce sahip olmasına rağmen onu da yüce Rabbimiz kendi zatı için halk etmiştir.

Varlık alemi Allah’ın Esmai ilahisinin sıfati varisinin tecellisiyle vücut buldu. Onun için bu kainatın her noktasında ve zerresinde ve de küresin de  esasen Allah’ı görmek Allah’ı tanımak, onu bilmek sırrı da saklıdır. Zaten insan olmak demekte budur. İşte insan insan dediğimiz bu varlık o Yüce Rabbe kul olmak onu tanımak onun tecelligahı olan kalbi evvela onun zikriyle temizleyip cilalanmış bir ayna haline getirmektir asıl vazifesi

Nedir bu insan?

Ayeti Kerimeye bakarak konuşmak istersek.

“ Onu en güzel şekilde surette ben yarattım.”

Bu mükemmel şekilde yaratılan varlık sonunda sefillerin perişanların ta kendisi oldu. Sevgili kardeşlerim ruh Cenabı Hak’tan gelmesi münasebetiyle bizi melekler alemine kadar yüceltecek Nefis emmare cihetiyle hayvanlarında altına indirebilecek  yüce bir kuvvete malik olan bir varlık öz yapısı var insanın. O ruhu ki Ondan geldi Ben ona yani Hz. Adem’e ruhumdan üfledim buyuruyor Cenabı Hak. O halde sende ve bende olan Hz.Adem’ de olandır.  

Rabbimiz Nefhayi ilahisiyle bizi var eyledi halk eyledi bu fani aleme gönderdi. Bu varlık bu öz kabul etseniz de etmeseniz de isteseniz de istemeseniz de bütün hallerde geldiği Rabbini arıyor. Kısaca insan  bütün bu mahlukat ve alem kendisi için yaratılmış insan bu varlık alemiyle doymuyor tatmin olmuyor huzura ermiyor. Onu mutlu etmiyor bu alem. Evet ihtiyacı var ona yok değil ama asıl onu mutlu eden onu tatmin eden huzura kavuşturan yön cevherinin geldiği merkeze yönelmesi o yolda gitmesi onu tanıması onu bilmesidir.

Onun için mevcudatı kulu için insan için yaratan Rabbimiz insan dediğimiz mahluku da kendi tecellisinin tecelligahı olarak yaratmıştır. İşte insan bu arayışın bu tecelliyi yaşamanın seyri seferi içerisindedir. Nerde onu bulacağım nerde ona kavuşacağım ne zaman nasıl onunla beraber olacağım diye içinde bir koşuş bir koşuş öyle bir koşuş ki ha tuttum ha tutuyorum diye bir sevda seli halindedir.

Bu yol onun gönlünden onu Rabbine taşıyacan cadde kulvar ama neyle gidecek nasıl gidecek işte kitabı ilahi Kuran bu yolu gösteren tek rehber oda İslam. Dünya sahnesinde başrolü oynayan insanın ROTASINI belirlemesi gerekir belirlemediği taktirde dünya sahnesinde kaybetmeye kaybolmaya mahkumdur. Selam ve Dua ile.

KIRMIZIGÜL İLAHİ FM