Perşembe , 13 Mayıs 2021
SON YAZILAR

Ehlibeyt

Duaz-ı İmam

Duaz-ı İmam Kudret Kandilinde Balkıyıp Duran Muhammet Ali’nin Nurudur Billah Zuhur Edip Kuffarın Meskenin Yıkan Elinde Zülfikar Ali’dir Billah Elinde Zülfikar Altında Düldül Önünce Kamberin Dilleri Bülbül Hz. Fatma Anam Cennette Bir Gül Ona Sırrım Dedi Hak Resulullah Fatma Anadan Geldi Hasan Hüseyin Onların Nuruyla Ziyalandı Din Kırklara Erişti Zeynel Abidin Çekeriz Yasını Hasbeten Billah Muhammet Bakırdan Cafer-İ Sadık Musa-İ ... Devamını Oku »

İmam Hasan (a.s.) ve Yahudi

Bir gün İmam Hasan (a.s) yıkandıktan sonra yeni ve temiz elbiselerini giyerek kendisine güzel koku sürdükten sonra tam bir vakar ve azamet içerisinde evden dışarı çıktı. İmam (a.s)’ın güzel siması, her bakanı kendisine cezbediyordu. Dost ve hizmetçilerinden bir grup kimseyle birlikte Medine sokaklarının birinden geçiyordu. Bu esnada fakirliğin kendisini çökerttiği, derisinin kemiklerine yapıştığı ve güneş ışınlarının yüzünü yaktığı Yahudi bir ... Devamını Oku »

Ehl-i Beyt Günlüğü

Fakir bir adama yardım ederken ortaya koydukları mükemmel davranış üzerine Hz. Osman, İmam Hasan ve Hüseyin (a.s.) için şöyle dedi: “Bu gençlerin benzeri kesinlikle bulunmaz, onlar ilim, hikmet, keramet ve fazilet kaynağıdırlar” Bir gün Osman, caminin eşiğinde oturmuştu. Bir fakir yanına gelerek maddi yardım istedi. Osman, beş dirhem ona vermelerini emretti. Fakir, “Bu miktar para bana yeterli değil; beni, daha ... Devamını Oku »

İmam Ali Dinin Direğidir

Hz. Ali‘den (a.s.) şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.a.) beni (temsilcisi olarak) Yemen’e gönderdi. Ben, ‘Ya Resûlallah, benim daha yaşım küçüktür’ dediğimde, Allah Resulü elini benim göğsüme koyarak şöyle buyurdu: ‘Git; hiç şüphesiz Allah senin dilini sabit kılıp kalbini hidâyet edecektir.’ Ondan sonra ihtilaf edip de karşıma gelen iki hasım arasında vereceğim hüküm hakkında asla tereddüde düşmedim.” (El–Fusûlü’l–Mie, c.5, s.268). Yine senetli ... Devamını Oku »

Hz.Ali (r.a.) efendimizden vasiyet

Gözümün nuru oğlum , Hasan’ım! Sen benim hayırlı vekilim ve şerefli mümessilimsin. Şu vasiyetimi can kulağıyla dinle ve ona göre amel eyle! Bu sana pederinden hayırlı bir nasihattır. Dünya bazen seni arar gibi açık iltifat gösterir. Onun bu nümâyişkâr görünüşüne aldanma! Bazen de senden kaçar gibi yüz çevirir. Ona da ehemmiyet verme! Zira dünya bin erden arda kalan avrat gibidir; ... Devamını Oku »

Ehl-i Beyt Allah’ın kulları üzerindeki şahitleridir

Sema’e şöyle rivayet etmiştir: Ebu Abdullah (Ca’fer Sadık aleyhisselâm), “Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman, halleri nice olacak!” (Nisa, 41) âyetiyle ilgili olarak şöyle buyurdu: “Bu âyet, özellikle Muhammed ümmeti hakkında inmiştir. Her çağda biz (Ehl-i Beyt)’ten bir imam, aralarından çıkarak onlara şahitlik eder. Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi) de bizim üzerimizde şahittir.” ... Devamını Oku »

Başınızı Secdeden Kaldırmazdınız

İmam Ali (a.s.) bir hutbesinde şöyle buyurdu: “Çocuklarınızı yıkayarak tenin kötü kokusunu temizleyin. Çünkü şeytan ondaki kötü kokusunu alırken çocuk uykuda korkar; ameli yazan iki kâtip de ondan eziyet görürler Kadınlara ilk bakış (farkında olmadan gözün çarpması), serbesttir. Ama o bakışı sürdürmeyin ve fitneden kaçının. Şaraba alışkın bir kimse, puta tapıyormuş gibi Allah Azze ve Celle’yi (ölüm vakti) mülakat eder. ... Devamını Oku »

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizin Kısaca Biyogrofisi

Adı: MUHAMMED, Ahmed (s.a.a). Lakapları: Resulullah (s.a.a), Hatem’ul-Enbiya. Künyesi: Ebu’l-Kasım. Baba-Ana: Abdullah, Âmine. Doğumu: Rebi’ul-Evvel ayının 17’sinde (Miladi 571), Cuma günü şafak vakti Mekke’de doğdu. Evliliği: Resulullah (s.a.a) evlendiği zaman yirmi beş, İbn-i Abbas ve bir grup diğer bilginlerin sözüne göre Hz. Hatice de yirmi sekiz yaşında idi. Nübüvvet Dönemi: Kırk yaşında, peygamberliğe seçildi. Peygamberliği on üç yıl Mekke’de ve ... Devamını Oku »